اگه همه دست به دست هم بدیم میتونیم دنیای زیبایی رو بسازیم
اگه همه دست به دست هم بدیم میتونیم دنیای زیبایی رو بسازیم🌸🍃

انتشار این کلیپ چهره زیبایی از ایران را در اروپا به نمایش گذاشته است.👍

🆔 @joktasviri 👈😂
نظرات کاربران
UserName