وقتی توی کلاس تخته رو درست نمیبینی
وقتی توی کلاس تخته رو درست نمیبینی 😄😜

🆔 @joktasviri 👈😂
نظرات کاربران
UserName