سرعت عمل در تصادف
سرعت عملش یه طرف....به خاطر نبستن کمربند صاحب ماشین ابی با کلش شیشه رو میشکنه😐😱😱

🆔 @joktasviri 👈
نظرات کاربران
UserName