چی میشه گفت
یعنی فقط میتونم بگم خاااااک🖐🖐

🆔 @joktasviri 👈😂
نظرات کاربران
UserName