فقط انسان های ضعیف به اندازه امکاناتشان کار می کنند."شهید حسن تهرانی مقدم"
نظرات کاربران
UserName