اعتراف بنیانگذار سعودی به خلیج فارس
نامه ای با دست خط و امضای عبدالعزیز، بنیانگذار نظام سعودی در عربستان در سال1347 ه-ق که در آن از نام درست «خلیج‌ فارس» استفاده کرده است/منبع:فردا
نظرات کاربران
UserName