زهرا پوراسماعیل تکواندوکار ملی‌پوش وزن 68+ کیلوگرم کشورمان با سربند یا اباعبدالله بر روی سکوی قهرمانی جهان ایستاد
زهرا پوراسماعیل تکواندوکار ملی‌پوش وزن 68+ کیلوگرم کشورمان با سربند یا اباعبدالله بر روی سکوی قهرمانی جهان ایستاد.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName