روزی که قانون اساسی به تصویب رسید+تصاویر
1358، قم، دیدار نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی با امام خمینی
نظرات کاربران
UserName