ضريح امام جواد عليه السلام
"کاظمين يا کاظميه از شهرهاي کشور عراق در حومه بغداد است. آنچه در اين شهر، کهرباي جان زائر است، مرقد دو حجت الهي، دو امام بزرگوار،امام موسي بن جعفر و امام جوادعليهما السلام است
از آن پس که امام کاظم عليه السلام در 25 رجب 183 هجري در 55 سالگي درتربت پاکش آرميد، سپس امام جواد عليه السلام در آخر ذي قعده 220 هجري در اين شهر به خاک سپرده شد، اين شهر به تدريج به «کاظمين » شهرت يافت. اين دو نور، هر دوجلوه اي از يک حقيقت ناب بودند. بدين سبب اين حرم شريف را حرم کاظمين و حرم جوادين هم گفته اند، چرا که امام کاظم عليه السلام، همان امام جواد عليه السلام است و هر دو، هم کاظمند و هم جواد. هر دو «باب الحوائج » و برآورنده نيازهاي سائلان و متوسلانند."
نظرات کاربران
UserName