حضور سردار دهقان وزير دفاع در جنگنده های سوخو٢٧ تيم آكروجت نيروی هوايی روسيه در جزيره كيش
حضور سردار دهقان وزير دفاع در جنگنده های سوخو٢٧ تيم آكروجت نيروی هوايی روسيه در جزيره كيش/منبع:فارس
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName