آمریکا در شُرف تولید نیرویی 500 برابر انرژی هسته‌ای
آمریکا در شُرف تولید نیرویی 500 برابر انرژی هسته‌ای

دانشمندان معتقدند با ترکیب50درصدی تریتیوم و دوتریوم، تولید500برابری انرژی در مقایسه با انرژی هسته‌ای امروزی امکان‌پذیر خواهد شد./ایسنا
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName