فرش ایوان طلای نجف اشرف به دست 16 هنرمند در طول دو سال در ابعاد 8 در 12/5 بافته شده است.
🔺فرش ایوان طلای نجف اشرف به دست 16 هنرمند در طول دو سال در ابعاد 8 در 12/5 بافته شده است./منبع: ایرنا
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName