شهرهای مختلف آمریکا با شعار «ترامپ رئیس‌جمهور من نیست» صحنه تظاهرات علیه رئیس جمهور منتخب شد
شهرهای مختلف آمریکا با شعار «ترامپ رئیس‌جمهور من نیست» صحنه تظاهرات علیه رئیس جمهور منتخب شد/منبع:آخرین خبر
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName