درخت آرزو، که برخی ها معتقدند فرو کردن سکه در آن، خوش‌شانسی می آورد! تنه ی درخت، پر از سکه است!
درخت آرزو، که برخی ها معتقدند فرو کردن سکه در آن، خوش‌شانسی می آورد!
تنه ی درخت، پر از سکه است!
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName