مدرن ترين جنگنده هاي دنيا
جنگنده نوعي هواگرد نظامي است که بيشتر براي جنگ هوايي با هواپيماهاي ديگر ساخته مي‌شود. جنگنده‌ها معمولاً هواپيماهايي کوچک و سريع هستند. جنگنده‌هاي امروزي داراي سامانه‌هاي پيشرفته الکترونيکي براي ردگيري هدف‌هاي دشمن و جنگ الکترونيک و هدف‌گيري هم‌زمان چند هدف هستند. برخي جنگنده‌ها توانايي پرتاب بمب و موشک هوا به زمين دارند. به اين گونه هواپيماهاي جنگنده بمب‌افکن مي‌گويند.
نظرات کاربران
UserName