اغلب مدارس ژاپن فاقد نظافتچی هستند و دانش آموزان خودشان طی روز مدرسه و کلاس را تمیز میکنند
اغلب مدارس ژاپن فاقد نظافتچی هستند و دانش آموزان خودشان طی روز مدرسه و کلاس را تمیز میکنند./منبع:پیوستار
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName