آبادان؛ تنها شهرى در جهان که مسجد و کلیساى آن در کنار هم قرار دارند
آبادان؛ تنها شهرى در جهان که مسجد و کلیساى آن در کنار هم قرار دارند
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName