تصاويري زيبا و ديدني از کشور هلند
هلند کشوري است در شمال غربي اروپا با شانزده ميليون جمعيت که بيشترشان مسيحي پروتستان هستند. پايتخت آن شهر آمستردام است. هلند بخش اصلي و اروپايي پادشاهي هلند بشمار مي‌رود که جزايري را در آمريکاي مرکزي نيز شامل مي شود. هلند از شرق با آلمان همسايه است و از جنوب با بلژيک و از غرب نيز از طريق دريا با انگلستان. با وجود اينکه آمستردام پايتخت رسمي کشور هلند است به منظور تمرکززدايي بسياري از وزارتخانه‌هاي اين کشور در شهر لاهه يا پيرامون آن مستقر شده‌اند. بندر روتردام دومين شهر بزرگ هلند است و از نظر مساحت و تعداد اسکله هايي که دارد، بزرگترين بندر اروپا نيز به شمار مي رود.
نظرات کاربران
UserName