بر لب آب رسید تشنه ولی نوش نکرد
نظرات کاربران
UserName