بازدید رییس و اعضای کمیسیون صنعت مجلس از چند واحد صنعتی قزوین
نظرات کاربران
UserName