ابتکار یکی از شهروندان خوش فکر قائم شهری جهت سهولت کار مامور سرشماری و پاسخ مامور!
⭕️ابتکار یکی از شهروندان خوش فکر قائم شهری جهت سهولت کار مامور سرشماری و پاسخ مامور!

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName