مجسمه‌هاي شني
هر ساله فستيوال مجسمه هاي شني براي 20 سال پياپي در کانادا برگزار ميشد و امسال براي اولين بار اين مسابقات را ايالات متحده ميزباني ميکند. در اين رقابت مجسمه سازان از سراسر دنيا گرد هم مي آيند و در مهلت 20 روزه اي که براي ساخت آثارشان دارند با يکديگر رقابت ميکنند. عکس هاي زير مجسمه سازاني را نشان ميدهد که در حال ساخت آثارشان هستند که در 12 اکتبر همين ماه به صورت نمايشگاهي براي عموم برگزار گرديد.
نظرات کاربران
UserName