فرازی از دعای مکارم اخلاق
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی: در دعای مکارمالاخلاق، انسان از خدا میخواهد: وَ استَعمِلنی لِما تَسأَلُنی غَدًا عَنه. من را به کار بگیر در آن چیزی که فردا در قیامت دربارهی آن از من سؤال خواهی کرد. مسئولیم ما؛ همه مسئولند
نظرات کاربران
UserName