دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت
برشهایی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت
نظرات کاربران
UserName