درس‌های رمضان
حضرت آیتالله خامنهای در خطبههای نماز عید سعید فطر سال ۱۳۸۶ در مصلی امام خمینی (رحمهالله) با اشاره به پنج درس مهم ماه رمضان فرمودند: ماه مبارک رمضان برای ما درسهائی دارد؛ از قبیل درسهائی که انسان در یک تمرین عملی ویک کار دستهجمعی بزرگ فرا میگیرد
نظرات کاربران
UserName