دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب
هدف ترویج موضوعات کلیدی بیانات حضرت آیتالله خامنهای در شبکههای اجتماعی، به بازنشر گفتارهای کوتاهی از ایشان (که به آن نقل قول و گفتاورد نیز گفته میشود) به همراه تصاویر ساده میپردازد
نظرات کاربران
UserName