مرکز توحید
حضرت آیتالله خامنهای: مضجع علىّ بن موسى الرّضا (علیهالسلام) مطاف ملائکهى آسمانها و محلّ حضور توجّهات الهى است. آنجا مرکز ذکر و مرکز توحید است و دلسپردگان به این خاندان مطهّر، در آنجا با دل مشتاق خود با خداى متعال حرف میزنند. امیدواریم برکات توجّهات این بزرگوار شامل حال همهى ما و همهى مسلمانان عالم، و موجب ارتباط مستحکمتر مسلمین با یکدیگر باشد.
نظرات کاربران
UserName