مهمترین کارهای زن ایرانی مسلمان
رهبر انقلاب: از همهی کارهای زن مهمتر، تربیت فرزندان و تقویت روحی شوهران برای ورود در میدانهای بزرگ است، و خدا را شکر میکنیم که زن ایرانی و مسلمان، در این میدان هم بیشترین هنر را نشان داده است
نظرات کاربران
UserName