اهمیت مسئله فرهنگ در دانشگاه‌ها
در داخل دانشگاه به مسئلهی فرهنگ خیلی باید پرداخت؛ خیلی بایستی به مسئلهی فرهنگ در داخل محیط دانشگاه اهمیت داد. البته رسالت اصلی دانشگاه علم است - در این شکی نیست - منتها همین نگاهی که عرض کردیم، از اول باید در دانشجو به وجود بیاید؛ و این کاری است ممکن.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
فرهنگ

دانشگاه

مسئله
تصاویر مرتبط