پس از اینکه کشتی حامل ۳۰ هزار اسباب بازی در اقیانوس واژگون شد، این منظره را به وجود آورد. "دریایی پر از جوجه اردک های زرد
پس از اینکه کشتی حامل ۳۰ هزار اسباب بازی در اقیانوس واژگون شد، این منظره را به وجود آورد. "دریایی پر از جوجه اردک های زرد

https://telegram.me/joinchat/Ajo_8TyHH_7-9P_3T6awkg

🔵کانال خبری نجوا نیوز👆
نظرات کاربران
UserName