تولید آب آشامیدنی از هوا
تولید آب آشامیدنی از هوا

به تازگی دستگاه جدیدی ساخته شده که با تکیه بر اصل ساده میعان می تواند آب آشامیدنی را از هوای اطراف تهیه کند/منبع:جام
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName