ناجا رکن تأمین امنیت جامعه است
📢 هم اكنون؛ #تیتر_یک سايت Khamenei.ir
🚨 #امنیت یعنی #آرامش_روانی
🚩ناجا رکن تأمین امنیت جامعه است

☑️ @Khamenei_ir
نظرات کاربران
UserName