دانش آموزان ژاپنى تا کلاس چهارم هیچ امتحانى نمى دهند و فقط به یادگیرى عادات و رفتارهاى اجتماعى مى پردازند.
⭕️دانش آموزان ژاپنى تا کلاس چهارم هیچ امتحانى نمى دهند و فقط به یادگیرى عادات و رفتارهاى اجتماعى مى پردازند.

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName