قابی که با شلیک یک شکارچی نوکش را از دست داده بود با کمک یک پزشک و یک دندانپزشک از مرگ نجات پیدا کرد و نوک این پرنده را برایش درست كرد
🔺عقابی که با شلیک یک شکارچی نوکش
را از دست داده بود با کمک یک پزشک و
یک دندانپزشک از مرگ نجات پیدا کرد
و نوک این پرنده را برایش درست كرد

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName