کره‌ی زمین بدون آب. قطره‌ای که مشاهده می‌کنید در واقع مقدار کل آب‌های کره‌ی زمین و قطره کوچک، آب‌های شیرین آن است
⭕️کره‌ی زمین بدون آب. قطره‌ای که مشاهده می‌کنید در واقع مقدار کل آب‌های کره‌ی زمین و قطره کوچک، آب‌های شیرین آن است.

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName