تصويری از حضور امروز رهبر انقلاب در دانشگاه هوايی شهيد ستاری
‏‎📸تصويری از حضور امروز رهبر انقلاب در دانشگاه هوايی شهيد ستاری. ۹۵/۷/۷

☑️اخبارومطالب‌درباره‌اين‌ديدار👇
‏http://telegram.me/joinchat/BVJQOTudY71xuff_eM03yg
نظرات کاربران
UserName