کره‌ی زمین بدون آب. قطره‌ای که مشاهده می‌کنید در واقع مقدار کل آب‌های کره‌ی زمین و قطره کوچک، آب‌های شیرین آن است
کره‌ی زمین بدون آب. قطره‌ای که مشاهده می‌کنید در واقع مقدار کل آب‌های کره‌ی زمین و قطره کوچک، آب‌های شیرین آن است./منبع:مردادنیوز
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName