پسر شهید مدافع حرم سعید سامانلو در نمایشگاه هفته دفاع مقدس دوید تا پدرش را در آغوش بگیرد ولی با ماکت وی مواجه شد و...
🔺پسر شهید مدافع حرم سعید سامانلو در نمایشگاه هفته دفاع مقدس دوید تا پدرش را در آغوش بگیرد ولی با ماکت وی مواجه شد و...
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName