ماشینی که توسط مهندسین ایرانی در سال ۱۳۵۳طراحی و ساخته شد ولی تولید نشد
🔺ماشینی که توسط مهندسین ایرانی در سال ۱۳۵۳طراحی و ساخته شد ولی تولید نشد./ منبع: همشهری‌
@shoknews
نظرات کاربران
UserName