فيلم «سيانور» كه از معدود اثرات فاخر در حوزه منافقين است انشالله از 28 مهرماه اكران عمومي مي شود. اين فيلم براي اكران با بي مهري هايي مواجه شد كه جاي تامل و تاسف دارد
🔴 فيلم «سيانور» كه از معدود اثرات فاخر در حوزه منافقين است انشالله از 28 مهرماه اكران عمومي مي شود. اين فيلم براي اكران با بي مهري هايي مواجه شد كه جاي تامل و تاسف دارد.
@shoknews
نظرات کاربران
UserName