نان درآوردن مطلقا جزو وظایف زن نیست
📸نان درآوردن مطلقا جزو وظایف زن نیست. اما آنجایی که صحبت فعالیت اجتماعی، جهاد در راه خدا، کار فرهنگی، حفظ پشت جبهه وکارهای سیاسی است، آنجا تکلیف و وظیفه اوست

❣کانال تلگرام ریحانه👇🏻
@Khamenei_Reyhaneh
نظرات کاربران
UserName