طوطي اسكارلت
طوطي Scarlet Macaw (ماکائو آرا) بزرگ، طوطي رنگي مي باشد. پرهاي زينتي عمدتا قرمز مايل به زرد است. اين نوع طوطي بومي جنگل هاي هميشه سبز و مرطوب در مناطق استوايي آمريکايي است. بيشترين محدوده گسترش از مکزيک در جنوب شرقي به آمازون پرو ، بوليوي و برزيل است. اين گونه از طوطي بعلت تخريب زيستگاه و شكاربراي تجارت به طور گسترده اي در معرض خطر است، طول آن حدود 81 سانتي متر و وزن متوسط در حدود 1 کيلوگرم (2.2 پوند). طوطي ماکائو آرا قادر به زندگي تا 75 سال در اسارت مي باشد اگر چه طول عمر معمول آن 40 تا 50 سال است.
نظرات کاربران
UserName