طوطي کوچک استراليايي
طوطي کوچک استراليايي که از شهد گلها تغذيه ميکند وبه رنگين کمان ، haematodus Trichoglossus مشهوراست. گونه از طوطي استراليا كه در استراليا ، شرق اندونزي، گينه نو، پاپوآ گينه نو، کالدونياي جديد، جزاير سليمان و وانوآتو يافت مي شود در استراليا، معمولا در امتداد کرانه دريا شرقي ، از کوئينزلند به استرالياي جنوبي و تاسماني شمال غربي يافت مي شود. زيستگاه آن جنگل هاي حاره اي و مناطق ساحلي زمين هاي جنگلي است.
نظرات کاربران
UserName