کاسکو
طوطي هاي خاکستري مانند ساير طوطي سانان از هوش بالا برخوردارند اما چيزي که مشخص است اين است که بالا ترين قدرت تقليد صدا را دارند مانند انسانها خصوصيات رفتاري و عادتهاي متفاوتي نسبت به يکديگر دارند. کاسکو بيشتر قسمتهاي آفريقاي مرکزي در کمربندي وسيع از جزاير گينه تا شمال غربي تانزانيا و كنيا يافت ميشود. طول بدن کاسکوي دم قرمز تقريبا ?? سانتيمتر و دم سياه حدودا ?? سانتي متر است.
نظرات کاربران
UserName