طوطي در تلگراف هيل ، سان فرانسيسکو
طوطي Red-masked Parakeet طوطي کوچک دراز دم وسبز رنگ است كه قسمت سر آن با رنگ قرمز پوشيده شده است، طوطي متوسط از اکوادور و پرو مي باشد. اين طوطي از محبوب ترين حيوانات خانگي بشمار مي رود و درحد كمي توان حرف زدن دارد. به اين طوطي بخاطر رنگ قرمز سر آن، طوطي آلبالو سر هم گفته مي شود.
نظرات کاربران
UserName