كاكوتي كورلا
طوطي کاکل سفيد Long-billed Corella بومي استراليا است . گونه است که اکثرا بالهاي سفيد، با چهره اي مايل به قرمز، صورتي اين پرهاي صورتي مايل به قرمز در سينه و شکم.بيشتر ديده مي شود و منقار دراز و رنگ پريده اي که براي حفاري زمين جهت پيدا كردن ريشه و دانه استفاده مي شود.
نظرات کاربران
UserName