طوطي كاكادو هيجان زده
بزرگترين گونه طوطي هاي کاکل سفيد، در حدود 52 سانتي متر طول و 775-935 گرم وزن دارد.
نظرات کاربران
UserName