استاد لی ۷۰ ساله ۵۰ سال است که در چین آموزش کونگ‌فو می‌دهد. پزشکان نوع جابجایی استخوان‌‌های او را در این سن بعید و شاهکار می‌دانند
🔺استاد لی ۷۰ ساله ۵۰ سال است که در چین آموزش کونگ‌فو می‌دهد. پزشکان نوع جابجایی استخوان‌‌های او را در این سن بعید و شاهکار می‌دانند.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName