شعر تقدیمی شهریار به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۶ با دستخط مرحوم شهریار
🌹شعر تقدیمی شهریار به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۶ با دستخط مرحوم #شهریار

☑️ درس و عبرت👇
https://telegram.me/joinchat/BVJQOTwbUhLKSt1vZAu9yg
نظرات کاربران
UserName