نماي بازورزشگاه اليس پارک
ستاديوم کوکاکولا پارک ميزبان ? ديدار از رقابتهاي جام جهاني ???? خواهد بود. پنج ديدار از مرحله گروهي، يک ديدار از مرحله يک هشتم پاياني و يک ديدار رده يک چهارم پاياني در اين ورزشگاه برگزار مي شوند. تصوير فوق نمايي باز از ورزشگاه را به نمايش گذاشته است
نظرات کاربران
UserName